akėtvirbalis

akė́tvirbalis sm. (1) Gs, Skr, Ut, Vrn žr. akėčvirbalis: Ką tu čia akėji su tokioms akėčioms, kur tik keli akė́tvirbaliai besilaiko Tv. Reik pasmailyt akė́tvirbalius, jau yra atbukę Srd.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • akėtvirbalis — dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • bernukas — bernùkas sm. (2) 1. žr. berniukas 1: Mergaitės norėjau, bernùką turiu Lp. Mūsų bernùkas mažiukas dar Pls. Negeras bernukaitis Lz. 2. Klvr pusbernis (samdinys): Su dviem vyrais neapseisim, reikėtų trečio, nors bernùko Brt. 3. didysis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuolas — kuõlas sm. (4) DŽ, (2) Ds, Lp, Dkš 1. SD65,288,239, R, K įkalamas ar įbedamas kur nors pagalys (pvz., tvorai tverti), baslys, mietas: Su kūle kulia kuolùs į žemę J. Iš namo jo vos kuõlas viens pasiliko K.Donel. Kuõlai stovi atstu nuo kits… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nagas — nãgas sm. (4) 1. SD244, R264, K raginė antauga žmogaus, gyvulio ar paukščio piršto gale: Ans užsiaugino ilgą nagą Dr. Pirštų nagùs nupjaustyk J. Nagaĩ kaip katino: kur prisilietė, ten kruvina Jnš. Jo nagai kaip paukščio nagai CII111. Ka aš jai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • negelys — ×negelỹs (vok. Nägel) sm. (3b), negelis I 1. CII112, R, J vinis (geležinė ar medinė): Lentą prie sienos (su) nẽgeliu prikalti K. Su nẽgeliu užkaliau duris Pgg. 2. Trg, Varn vinis kam pakabinti, gembė. 3 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutašyti — Rtr 1. tr. SD1163, N, J, LL127, Š, NdŽ, KŽ kirviu ar kaltu nudrožti, nulyginti (medį, akmenį ar pan.): Nutãšo teip dailiai, kaip su abliu nuabliuo[ja] Brs. Stiprią kartį, ant vienos pusės plokščiai nutašytą, prie kiekvieno gluosnio su karklais… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stipinas — 1 stìpinas sm. (3b) DŽ, KŽ 1. N, Sut, Kos54, L, Š, Rtr, NdŽ, LKAI98,126, Škn, Lž, Pšl, Jž, Užp, Ds, Lp, Švn, Grv vienas iš strypų, jungiančių ratlankį su stebule, ratpėdis: Skritulys, ratas be stipinų SD98. Įsek stìpinus į skrytą ir stebulę J.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • virbas — vir̃bas sm. (4) KBII51, K, LsB163, BzBkXXI200, LVIV603, Rtr, BŽ457,491, Š, NdŽ, LKAI63, J.Ger(Grv), DrskŽ, Ms, Slnt 1. R, R291, MŽ, D.Pošk, I, N, KII128, M, Rtr, Š, DŽ, KŽ, Lž, Tv, Krkl plona (ppr. naudojama kurui) šaka, žabas, žagaras: Ans… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • špykis — 1 ךpykis (vok. Speiche) sm. (1) K, KII194, NdŽ, KŽ, LKAI111(Srj), LKAI98,126, Jrb, Trg, špỹkis (2) NdŽ, LKAI101(Šlvn), LKAI98,126, špìkis (2) LKAI98(Bb, Jsv, Vlkš, Al), Lzd, Vl Bsg, Ar, Krtn, špykỹs (4) LKAI98(Kltn, Jd, Vl, Nmj) 1. Q493, N,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.